Inloggen

Kindergarten in Basodawish

Basodawish is een dorpje op ongeveer 15 km afstand van Karatu, de armoede is er groot. De mensen beschikken nauwelijks over geld en leven van de opbrengst van het land. In geld omgerekend leven ze van ongeveer een dollar per dag. 

De Lutherse kerk beheert in Basodawish een Kindergarten of pre-school, vergelijkbaar met de onderbouw van onze lagere school met kinderen in de leeftijd tussen vier en acht jaar. De stichting is nu acht jaar actief bij het ondersteunen van deze school. 

Maaltijden

Er is een maaltijdvoorziening gekomen, die is nodig omdat de kinderen vaak ondervoed zijn. De vaak jonge kinderen lopen soms uren om naar school te komen en zijn dan te moe en te hongerig om wat op te kunnen nemen. En in slechte tijden door droogte is er honger, dan is voor veel kinderen dit voedsel levensreddend. Het bestaat uit maïspap, met soja, pinda, boter en suiker. Als basis wordt melkpoeder gebruikt. En het is lekker! Voor het klaarmaken is een kok aangesteld. Bij de start hebben we spullen gekocht die nodig waren om het eten klaar te  maken en voorraden te kunnen bewaren.

Leermiddelen en methode

Onderwijzers krijgen alleen geld dat door ouders bij collectes in de kerk wordt ingezameld en dat is te weinig. Daarom steunen wij onderwijzers en hulpkrachten met een tweemaandelijkse bijdrage. Er zijn leermiddelen aangeschaft en er is op eenvoudige wijze een soort schooluniform gemaakt. Er wordt gewerkt met het Montessori-systeem.

Watervoorziening en zonnepaneel

Er is nog meer gedaan. Door gebrek aan waterleiding is watervoorziening in deze regio een probleem. Het regent soms maanden niet en het is er heet. Water moet gekocht worden en is duur. Naast de school is nu een container gebouwd waarmee water wordt opgevangen in de regentijd. Er kan 36.000 liter in. Dat is genoeg voor ongeveer 5 maanden. Hij kan bijgevuld worden met een vrachtauto, wat goedkoper is. Er is in Basodawish geen elektriciteitsvoorziening, met de aanleg van een zonnepaneel, is er een elektriciteitsvoorziening voor verlichting en het opladen van accu’s. 

Toiletgebouw

Verder is er een toiletgebouw gekomen, dat is hard nodig om de verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan, zoals: cholera, geelzucht, tyfus, ziektes die via ontlasting of urine worden overgedragen. De WHO maakt er al jaren een speerpunt van.

Schoolgebouw

Aanvankelijk werd onderwijs gegeven in het kerkgebouw of buiten. Er is nu een schoolgebouw, gerealiseerd met geld van een actie door twee Lutherse kerkgemeenschappen in Duitsland. Er zijn twee eenvoudige leslokalen, wat opslagruimtes en een kantoortje. Prachtig, een hele verbetering. Bankjes zijn door de ouders gemaakt en leermiddelen door de onderwijzers. 

Controle

De controle op de besteding van het geld verloopt ordelijk. Er is een bankrekening die op naam staat van drie mensen die elkaar moeten controleren: Elias, ouderling van de kerk en vader van een van de onderwijzeressen;  Selina, de onderwijzeres die het beste Engels spreekt en Adam Minja, een neef van Dawson, die na het vertrek van de vorige dominee de leiding heeft gekregen en daar ook een vergoeding voor krijgt. Adam is een betrouwbare vertegenwoordiger gebleken. Hij stuurt regelmatig overzichten van de inkomsten en de uitgaven zodat we die kunnen controleren. Ook Elias die vanuit de kerk de school beheert krijgt een beloning. Het gaat om kleine bedragen.