Inloggen

Mradi Wa Watoto

Stichting Kinderprojecten

De stichting is een initiatief van Hans Huisman. Sinds 2006 zet hij zich in voor onderwijs aan behoeftige kinderen in Tanzania.

De Dinka school

Stichting Dinka in Arusha is opgericht door een echtpaar, Kimberley Zandvliet, een Nederlandse en Eriq Pownall, een Nederlands sprekende Tanzaniaan. Het doel is goed onderwijs aan weeskinderen en arme kinderen uit de omgeving te geven. Lees meer >>>

Dinka school

Basodawish

De Lutherse kerk beheert in Basodawish een Kindergarten of pre-school, vergelijkbaar met de onderbouw van onze lagere school, leeftijd tussen vier en acht jaar. De stichting is nu acht jaar actief bij het ondersteunen van deze school. Lees meer >>>

Mradi Wa Watoto

Doneren

Alle door de stichting bijeen gebrachte fondsen worden rechtsreeks aan de kinderen besteed. Er zijn geen overhead kosten, reis en verblijf naar en in Tanzania betaal ik zelf, de website wordt kosteloos beheerd door Wilfred ten Heuvel. Doneer >>>

Hans Huisman, kinderprojecten

Onderwijs is de sleutel tot verbeteringen op lange termijn

Stichting Kinderprojecten Tanzania

Ondanks alle ontwikkelingshulp die Tanzania heeft gehad, is dit nog altijd een van de armste landen ter wereld. Het gaat langzaam wel iets beter; de economie groeit een paar procent per jaar. In het gedeelte van Afrika ten zuiden van de Sahara is onenigheid tussen verschillende stammen vaak de oorzaak van politieke onrust. Tanzania heeft meer dan 180 verschillende stammen die weinig politieke betekenis hebben. De invloed van de kerken is groter. Kinderen zijn vaak extra de dupe van de moeilijke omstandigheden in het land.

De stichting Mradi Wa Watoto betekent ‘Kinderprojecten’. De stichting heeft het doel steun te bieden aan onderwijsprojecten voor kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven in Tanzania. Die steun is hard nodig omdat het onderwijs gebrekkig is; het is te kort, te duur of helemaal niet beschikbaar. De kwaliteit wisselt sterk. Een ruwe schattingen leert dat maximaal 20% van de bevolking enige tijd onderwijs heeft gevolgd.

Investeren in onderwijs betekent jongeren helpen bij hun ontwikkeling. Met de juiste scholing zullen ze beter in staat zijn hun eigen toekomst op een positieve wijze vorm te geven.

Initiatiefnemer

Hans Huisman, Stichting Kinderprojecten Tanzania

De stichting is opgezet door Hans Huisman. Hij was jarenlang werkzaam als huisarts, inmiddels gepensioneerd maar nog altijd actief als waarnemer. Hij maakte diverse reizen naar Tanzania. Tijdens een nascholingscursus voor Nederlandse huisartsen, groeide de wens en het idee om iets substantieels te willen doen. Hieruit is deze stichting ontstaan.

Een betrouwbare geldstroom

Het belangrijkste doel van de stichting Mradi Wa Watoto is onderwijsprojecten te steunen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat donaties ook daadwerkelijk terechtkomen bij de kinderen. Te vaak lezen we in de kranten dat gedoneerd geld verdwijnt in de zakken van de verkeerde mensen. Om dit te voorkomen, werken we samen met een betrouwbare vertegenwoordiger in het land zelf. Daarnaast hebben we er bewust voor gekozen maximaal twee of drie projecten te steunen waarbij wij de initiatiefnemers en eigenaren zelf goed kennen. Onze lokale vertegenwoordiger bezoekt de projecten en beoordeelt de begrotingen. Bij vermoedens van verkeerd gebruik van geld, stoppen we direct en wordt het geld naar een van de andere projecten gestuurd. Al het geld dat we ontvangen, komt ten goede aan projecten. Onkosten zoals reis- en verblijfkosten die we maken als we Tanzania bezoeken, betalen we zelf.